Spring til indhold

S&OP hjælper med at skabe transparens i forsyningskæden

Forsynings forholdende i Europa og for den sags skyld også for landene udenfor EU, bliver stadig mere udfordret måned for måned. Knap er Covid påvirkningerne kommet under kontrol, før verdenen bliver ramt af en omspændende inflation, energimangel og krig i Europa.

Hvilket setup har I til, at sikre fokus på udviklingen i jeres forsyningskæde? For der er ingen tvivl om, at netop evnen til, at sikre forsyning af råvarer, vand og energi, bliver et væsentlig konkurrenceparameter i de kommende måneder og år.

Jeg vil senere komme tilbage til et supply chain værktøj, der er kan sikre fokus på udfordringer i en given forsyningskæde. Men inden da, vil jeg kort beskrive nogle af årsagerne til forsyningskæden er udfordret.

Kina er som bekendt en kæmpespiller på verdensmarkedet og når Kina kommer i problemer, rammer det forsyningskæden i resten af verdenen hårdt.

Europa kommissionen udgav en pressemeddelelse 19. juli 2022, ”EU-China: A stable global economy is a shared responsibility”, i denne pressemeddelelse fremgår det bland andet, at Kina er EU’s tredjestørste handelspartner. Hvis der sættes tal på dette, udgør den direkte eksport fra EU til Kina godt 10% af den samlede eksport, og på den anden side står direkte import fra Kina, for godt 22% af EU’s samlede import.

En ting er en de direkte import og – eksport andele, som i sig selv, har en stor påvirkning på forsyningssikkerheden i EU, men reelt er det kun en lille del af billedet, da dele af importen fra andre lande også kan være afhængig af leveringer fra Kina.

Forsyningen fra Kina, har været forstyrret af længerevarende lukninger i forbindelse med Covid, ligesom dele af deres produktionskapacitet har været lukket, i perioder, grundet manglende strøm. Den manglende strøm skyldes en kombination, af stigende levestandard for den enkelte kineser samt tørke og en større energiomlægning fra kul til grønenergi.

Aktuelt har flere virksomheder i Sichuan-provinsen, været nødsaget til at lukke deres aktiviteter i en periode, grundet mangel på elektricitet. I netop dette område, kommer 80% af elproduktionen fra vandkraft, men grundet tørken er effektiviteten på vandkraftværkerne nede på 50%. Dette kombineret med at elforbruget til de private husholdninger steget kraftigt, grundet aircondition er blevet mere normalt i denne gruppe, sætter den samlede energiforsyning under pres. (kilde TV2 nyhederne 18. august 2022)

Disse strukturelle udfordringer, er ligesom den finansielle situation på verdensmarkedet, ikke noget der kan løses på den korte bane, hvorfor vi i de enkelte virksomheder er nødsaget til at forholde os til en forsyningssituation under forandring.

En oplagt model at benytte i denne sammenhæng, vil være S&OP, hvor hvert led i organisationen har en status rapportering med f.eks. ugentlig eller månedlig frekvens. Modellen er bygget op på en måde, så både indkøb, planlægning, produktion, salg og økonomi er væsentlige bidragsydere til at skabe en fælles forståelse, af virksomhedens forsyningskæde samt de udfordringer og risici der er indbygget i denne.

S&OP er ikke en model man når i mål med på den korte bane og det tager lang tid og meget arbejde før man opnår modellens fulde potentiale. Men man vil hurtigt kunne skabe en transparens i forsyningskæden, der gør organisationen i stand til at opsætte en række aktiviteter, der kan øge forsyningskædens robusthed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *