Spring til indhold

Om

Hvorfor så Proces-Konsulenten dagens lys tilbage i 2019?

Rune Søndergaard-Hannen profil billede
Rune Søndergaard-Hannen
Proces-Konsulenten

Grundet organisatoriske ændringer stod jeg ved en skillevej – skulle jeg søge en ny stilling, eller skulle jeg følge min drøm og etablere min egen konsulentvirksomhed?

På daværende tidspunkt havde jeg mere end 15 års erfaring som “intern konsulent” med fokus på procesoptimering og projektledelse samt 5 års ledelseserfaring af både timelønnede og funktionærer.

Ønsket om at blive konsulent var også tydeligt afspejlet i værktøjskassen, der ud over en HD-SCM også indeholder en LEAN master, Black Belt Certificering i Lean Six Sigma, Lead auditor ISO 9001:2015 & 14001:2015, Projektlederuddannelse, Facilitatorcertificering samt en Coachcertificering og en række lederkurser.

Så valget var ikke svært. Jeg ville etablere min egen konsulentvirksomhed.

Hvem er Proces-Konsulenten?

Privat blev jeg gift med Louise tilbage i 2012 og er i dag far til 4 sammenbragte børn. Som resultat af flere stress forløb valgte vi som par tilbage i 2017 at skabe plads til, at Louise kunne gå hjemme på fuld tid, hvilket havde været et stort ønske fra Louises side igennem en længere periode.

Når tiden byder det, er jeg en ivrig hobbyfotograf, men generelt går min fritid med familie og hjem.

Vision

Proces-Konsulenten er den pragmatiske management-konsulent, der med høj faglighed og integritet indgår som sparringspartner og aktør for iværksætteren eller senior management på følgende tre områder

  • Strategisk udvikling og optimering af virksomhedens processer
  • Kvalitets- og miljøledelse herunder ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 samt CSR-rapporter
  • Databaseret ledelse herunder definition, opsamling, analyse og præsentation af data

Proces-Konsulentens kunder skal til alle tider opleve, at den givne opgave bliver løst på en objektiv og omkostningseffektiv måde, der skaber værdi på både kort og langt sigt.

Proces-Konsulentens ydelser skal være driftsorienterede og attraktive samt bidrage positivt til både den grønne omstilling og kundens evne til at skabe en rentabel drift.

Mission

Proces-Konsulenten skal være værdiskabende for kunden på både kort og langt sigt.

Værdiskabelsen skal sikres ved at arbejde objektivt, dataorienteret og struktureret med løsninger, der er rettet mod opsatte strategier og mål.

Når opgaven er løst, skal organisationen have ejerskab af de(n) aftalte leverance(r) samt være i stand til at følge / gennemføre disse i daglig drift.

Hvad betyder de to slogans?

Pragmatiske løsninger med høj faglighed og integritet (primære og defineret tilbage i 2019)

Ved pragmatiske løsninger menes der løsninger der i højere grad baseres på realisme, værdiskabelse og kvalitet i implementering end hvad teorier og ideologiske principper foreskriver. Høj faglighed er central i forhold til at foretage bevidste til og fravalg eller kombinationsvalg af teorier og ideologiske principper, samt at konverterer disse teorier og principper til hverdags processer. Den sidste og jeg fristes til at sige “den vigtigste”, integritet der omhandler evnen og viljen til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt, med stor respekt for de berørte interessenter.

Den pragmatiske samarbejdspartner indenfor procesoptimering & bæredygtig virksomhedsledelse (sekundære og defineret i 2023)

Dette slogan er mere specifikt på hvilke arbejdsopgaver jeg hjælper mine kunder med. Pragmatiske går igen fra det overordnede slogan, men er afgrænset til Procesoptimering og Bæredygtig virksomhedsdrift.