Spring til indhold

Kvalitets- og miljøledelse

Jeg var første gang nøgleressource i forbindelse med implementeringer af et ISO-kvalitetsledelsessystem tilbage i 2006. Siden da har ISO’s ledelsessystemer været en central berøringsflade i mit daglige arbejde med procesoptimering samt ikke mindst som leder.

I dag er jeg lead auditor certificeret i ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 og har arbejdet med FSSC 22000 on/off siden 2016.


Hvorfor kvalitetsledelse?

Da jeg har arbejdet mange år med optimering, dokumentation og trending af virksomheders drift og processer, er jeg stor tilhænger af ISO’s ledelsessystemer og særligt kvalitetsledelsessystem ISO 9001, et system, der med over 1 million certificerede virksomheder, kvalificerer sig som værende et af de mest udbredte ledelsessytemer i verden.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er en ledelsesmodel, hvor du kan planlægge og arbejde systematisk med kvalitet, service og kundeforhold. At der er tale om en highlevel struktur med mulighed for tilpasning til den enkelte virksomheds behov, gør ledelsessystemet meget anvendeligt for både store og små virksomheder, uanset branche og arbejdsområde.

Ledelsessystemets highlevel struktur arbejder i øvrigt rigtigt godt sammen med optimeringsfilosofier og modeller som LEAN, Six Sigma, BPR (business process reengineering), BLC (Balanced Scorecard), ABC (Activity Based Costing) mfl.

Gevinster med ISO 9001

Kundetillid

Med et fokuseret arbejde med ISO 9001 kan kunden have tillid til, at jeres produkt eller ydelse lever op til et anerkendt og pålideligt kvalitetsledelsessystem. Erfaringer viser, at dette øger kundernes tillid.

Processtyring

ISO 9001 stiller en række krav, der sikrer en systematisk tilgang til processer, målepunkter og dokumentation, hvilket kan resultere i mere strømlinede arbejdsgange, øget produktivitet og robusthed overfor udefrakommende påvirkninger.

Samarbejde

ISO 9001 har opsat en række krav og rammer for ansvar og beføjelser, målsætning, løbende forbedringer mv. Disse krav fremmer alle en kultur med åben kommunikation, fællesmål og forståelse for løbende forbedringer.

Løbende forbedringer

Kontinuerlige/løbende forbedringer er en central hjørnesten i alle ISO’s ledelsesstandarder, da der stilles krav til en løbende evaluering og optimering af virksomhedens processer.

Netop dette punkt er i min optik det vigtigste område i ISO’s ledelsessystemer, da et struktureret arbejde med forbedringer kan sikre, at ledelsessystemet bidrager til en forbedret bundlinje fremfor at være en løbende driftsomkostning.

Effektiv dokumentation

Standarden sætter krav til en transparent og klar proces for dokumentation og dataopsamling, der kan hjælpe virksomheden med at spore hændelser og forstå virksomhedens aktiviteter. Samtidig hjælper kravet til klare processer virksomheden til at overholde standarden samt forstå, hvordan beslutninger påvirker kvaliteten af produkter eller ydelser.

Dokumentation og dataopsamlingen danner ligeledes input til processen omkring løbende forbedringer.

Hvad koster en ISO 9001-certificering

Det er ikke muligt at angive en specifik pris for implementering og certificering af en ISO 9001, for der er rigtigt mange faktorer, der spiller ind.

Konsulenthjælp og interne ressourcer

Afhængigt af forholdet mellem brug af interne ressourcer og ekstern konsulent skal det forventes, at en fuld implementering eksklusive certificeringsgebyret vil løbe op i minimum 300.000 til 400.000 DKK

Certificering

Gebyret for certificering afhænger af 4 parametre

  1. Virksomhedens størrelse
  2. Antallet af lokationer
  3. Antal medarbejdere
  4. Kompleksitet af processer

Det skal forventes, at gebyret for de helt små virksomheder starter ved ca. 30.000 DKK, og der er stor forskel på priserne mellem de forskellige certificerende organer – så der er mange penge at spare på denne del.

Hvorfor Miljøledelse?

Årsagen til, at man ønsker at arbejde med miljøledelse, kan være mange. Det kan tage udgangspunkt i et holistisk miljøperspektiv, hvor virksomheden ønsker at kende deres risikoprofil i forhold til miljøpåvirkningen fra deres drift. Alternativt kan det være for at imødekomme et kundeønske eller den generelle samfundsstemning omkring virksomhedsdrift og en grønprofil. Endelig kan det være en branchekrav for at kunne agere på et givent område.

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en internationalt anerkendt ledelsesstandard indenfor miljøområdet. Standarden gør virksomheden i stand til at risikovurdere sine miljøforhold og arbejde proaktivt med disse, ligesom den kan være et led i en bredere CSR-profil, hvis det vælges at indarbejde elementer fra ISO 26000 (CSR) i løsningen.

Gevinster ved ISO 14001

Kundetillid

Der er en stadig større andel af politiske forbrugere også på B2B-markedet, der i tråd med markedsstemningen stiller krav til en grøn profil og bæredygtig drift. Med en miljøcertificering ISO 14001 imødekommes disse kunder, da de kan have tillid til, at virksomheden arbejder ud fra en anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse.

Processtyring

ISO 14001 stiller en række krav, der sikrer en systematisk tilgang til de miljømæssige risici, målepunkter og dokumentation, hvilket kan resultere i et højere fokus på, at virksomhedens arbejdsgange og processer altid skal søge mod den mindst mulige miljøpåvirkning.

Løbende forbedringer

Kontinuerlige/løbende forbedringer er en central hjørnesten i alle ISO’s ledelsesstandarder, da der stilles krav til en løbende evaluering og optimering af virksomhedens processer.

Netop dette punkt er i min optik det vigtigste område i ISO’s ledelsessystemer, da et struktureret arbejde med forbedringer kan sikre, at ledelsessystemet bidrager til en forbedret bundlinje fremfor at være en løbende driftsomkostning.

Effektiv dokumentation

Standarden sætter krav til en transparent og klar proces for dokumentation og dataopsamling, der kan hjælpe virksomheden med at spore hændelser og forstå virksomhedens aktiviteter. Samtidig hjælper kravet til klare processer virksomheden til at overholde standarden samt forstå, hvordan beslutninger påvirker virksomhedens miljøpåvirkning.

Dokumentation og dataopsamlingen danner ligeledes input til processen omkring løbende forbedringer.

Hvad koster en ISO 14001 certificering?

Det er ikke muligt at angive en specifik pris for implementering og certificering af en ISO 14001, for der er rigtig mange faktorer, der spiller ind.

Konsulenthjælp og interne ressourcer

Afhængigt af forholdet mellem brug af interne ressourcer og ekstern konsulent skal det forventes, at en fuld implementering eksklusive certificeringsgebyret vil løbe op i minimum 250.000 til 300.000 DKK

Certificering

Gebyret for certificering afhænger af 4 parametre

  1. Virksomhedens størrelse
  2. Antallet af lokationer
  3. Antal medarbejdere
  4. Kompleksitet af processer

Det skal forventes, at gebyret for de helt små virksomheder starter ved ca. 30.000 DKK, og der er stor forskel på priserne mellem de forskellige certificerende organer – så der er mange penge at spare på denne del.

Forhindringsløb i mudder…

Forhindringsløb i mudder…

Miljøledelse og CSR WIIFM

Miljøledelse og CSR WIIFM

CSR og ESG giver mening for kunder, vores fælles fremtid og bundlinjen!

CSR og ESG giver mening for kunder, vores fælles fremtid og bundlinjen!

Hvor meget ved vi om standardernes brug i den grønne omstilling?

Hvor meget ved vi om standardernes brug i den grønne omstilling?

Don’t boil the ocean

Don’t boil the ocean

Kravene til CSR & ESG har lagt sig i overhalingsbanen

Kravene til CSR & ESG har lagt sig i overhalingsbanen

{"slide_show":"4","slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}