Spring til indhold

Persondataforordningen

Alle virksomheder i EU, er underlagt GDPR ordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018.

I den forbindelse vil Proces-Konsulenten gøre dig opmærksom på, at vi har registreret oplysninger om dig, som vi bruger i forbindelse med vores generelle samarbejde.

Du kan på et hvert givent tidspunkt kontakte Proces-Konsulenten, på 20 52 81 61 eller via mail på rune@proces-konsulenten.dk, og få oplyst præcist hvilke informationer vi har registreret om dig.

Oplysningerne om dig og din virksomhed gemmes kun så længe disse anses for at være relevante for vores samarbejde. Oplysningerne slettes dog ikke umiddelbart når opgaver er løst idet vores erfaring er, at samarbejde efter en periode genoptages og de tidligere registreringer er nyttige at bevare for begge parter. Du kan altid anmode om at få indblik i de oplysninger vi har om dig og din virksomhed ligesom du kan anmode om at dine personlige oplysninger slettes.

Vi gør naturligvis alt hvad der står i vores magt, for at sikre dine oplysninger.

Formålet med indsamlingen

Formålet med indsamlingen af de personlige data er at sikre et så effektivt samarbejdet som muligt samt at registrere og dokumentere planlagte og gennemførte aktiviteter, herunder møder, kursusaktiviteter, træninger samt den generelle udvikling af virksomheden under samarbejdet. Registreringerne anvendes også som faktureringsgrundlag for aftalte ydelser.

Indsamling af data

Proces-Konsulenten indsamler kun de nødvendige oplysninger om din person og/eller din virksomhed. Som udgangspunkt indsamles der kontaktoplysninger i form af e-mailadresse, telefonnummer, navn på kontaktpersoner, der indgås aftaler eller korrespondance med. Alle oplysninger registreres elektronisk.

Ved indgåelse af aftale om samarbejde og levering af ydelser og/eller køb af produkter indsamles oplysninger om personer og virksomheden, i form af virksomhedens navn, adresse, cvr-nummer, eventuelle regnskaber, navne på kontaktpersoner, e-mailadresser og telefonnumre til brug for bekræftelse af ordre. Oplysninger om din virksomhed og tilknyttede kontaktpersoner opbevares elektronisk i vores kundedatabase, ligesom nødvendig mailkorrespondance arkiveres i Microsoft Outlook. Der gemmes endvidere håndskrevne noter, fotos fra workshops og materiale, der enten er overdraget/udlånt af virksomheden selv, eller udarbejdet af Proces-Konsulenten. Udlånt materiale leveres tilbage til virksomheden, hvis dette ønskes, eller kasseres ved samarbejdets ophør.

Udtalelser på hjemmesiden – Referencer

Udtalelser fra andre kunder er ofte et stort aktiv for nye kunder, som står foran et valg af rådgiver. Ved rådgivningsforløb indsamler eller modtager Proces-Konsulenten ofte feedback fra kunder. For alle anvendte kundeudtalelser på www.proces-konsulenten.dk har vi samtykke på, at deres feedback må anvendes på hjemmesiden. Samtykke kan på et hvilket som helst givent tidspunkt trække tilbage, hvorefter udtalelsen vil blive fjernet fra hjemmesiden.

Videregivelse af oplysninger

Vores registreringer sælges aldrig og videregives kun til myndigheder med godkendelse fra retslige instanser.

Hjemmeside/Cookies

Vores hjemmeside benytter cookies.

Online sikkerhed i forbindelse med dine registrerede oplysninger

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i aflåste faciliteter. Vi kan dog trods krypterede linjer ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vi har iværksat et beredskab, som vil hjælpe os ved et eventuelt databrud. Såfremt vi skulle få mistanke om at dine personlige oplysninger er blevet hacket, kopieret eller stjålet fra os, vil vi kontakte dig omkring dette.

Eksterne links

Vores websted indeholder links til tredjepartswebsteder. Hvis du får adgang til websteder fra de links, der er givet på vores hjemmeside, indhenter udbyderne af disse hjemmesider muligvis oplysninger fra dig, som vil blive anvendt i henhold til deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der kan være anderledes end vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies. Vi anbefaler, at du undersøger disse andre hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at forstå deres procedurer for indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger.

Bortskaffelse af data

Proces-Konsulenten forbeholder sig ret til at opbevare alle data i op til 5 år efter samarbejdets ophør. Ved ophør af samarbejde med Proces-Konsulenten kasseres alle data, der kan henføres til dig eller din virksomhed. Vi bibeholder dog dine kontaktoplysninger i vores kundedatabase for fortsat at kunne sende dig informationer, herunder invitationer til kommende arrangementer, der vurderes at kunne have særlig betydning for dig eller din virksomhed. Du kan til enhver tid bede om, at dine personlige oplysninger slettes.

Dine rettigheder

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om dig, der behandles elektronisk (§ 31).
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet istridmed lovgivningen (§ 37).
  • Mulighed for at læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk

Klage over behandlingen af oplysninger

Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.