Spring til indhold

The Perfect Storm

The Perfect Storm

Min vurdering er, at der er overvejende sandsynlighed for, at virksomheder i Danmark så vel som i den øvrige verden, står overfor noget der ligner den perfekte storm.

Der er mange enkeltstående parametre, der hver især kun skaber en usikkerhed, men grundet flere af disse faktorer er gensidigt forstærkende, kan de hurtigt gå fra den milde brise der skaber krusninger på vandet, til en stærk storm – hvis ikke den perfekte storm med meget høje bølger.

Nogle faktorer kender vi allerede i dag, uden nødvendigvis at kende det fremtidige omfang. Her tænker jeg på faktorer som

  • Usikkerhed omkring energiforsyning
  • Voldsomme stigninger i energiomkostningerne
  • Råvarepriser der er steget kraftigt
  • Høj inflation
  • Rentestigning
  • Ustabilitet i forsyningskæderne

Men ud over disse faktorer er der også en joker, som ingen helt kender omfanget af og mange har holdninger til. Vi hører dagligt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, samt den påvirkning den manglende arbejdskraft har på væksten. Min vurdering er, at denne situation hurtigt kan ændre sig til en kraftigt stigende arbejdsløshed, hvis der ikke kommer indgreb fra politisk side.

Jeg har nedenfor brugt en fiktiv virksomhed til at beskrive hvad jer ser.

Udgangspunktet er en produktionsvirksomhed, der benytter råvarer, der købes på markederne uden for EU. Forædlingen foretages på dansk jord, i et delvist automatiseret produktionssetup. Emballage købes delvist indenfor EU og delvist i Kina.

Virksomheden har siden COVID19 oplevet forsyningsproblemer, både relateret til råvarer og emballage, hvorfor der er bygget sikkerhedslagre på disse produkter.

Så i dag står den fiktive virksomhed i en situation, hvor kapitalen er bundet i varelageret, for at sikre leveringsevnen. En kapital binding der nu udgør en ikke uvæsentlig udfordring, da den høje inflation og energiprisernes himmelflugt kræver fri kapital.

Den fiktive virksomhed i eksemplet, står ikke alene – mange selv gode og veldrevne virksomheder, er endt eller kan ende i cash flow problemer, grundet den øgede kapitalbinding i lagre. En farlig spiral, der er svær at bryde for den enkelte virksomhed.

Behov for at ændre fokus

Hvad kan de enkelte virksomheder så selv gøre, fra min synsvinkel, er der specielt to parametre, hvor jeg mener, at man bør ændre fokus.

Det har i flere år været almindelig praksis, at parameteret intern rente (IRR), er blevet taget ud af projektligningerne, da forskellen på tilbagebetalingstiden med og uden IRR ikke var signifikant.

Denne tese er i mine øjne ikke længere gangbar, da de seneste rentestigninger, har gjort det væsentligt dyrere at låne penge, hvilket vil have en signifikant påvirkning på en investerings rentabilitet og tilbagebetalingstid.

Min vurdering er også, at virksomheder i flere år har valgt at investere i nyt udstyr, fremfor at optimere på det eksisterende, når der har været kapacitets udfordringer. Ofte med baggrund i en gennemarbejdet case, med en ubetydelig IRR samt en forventning om fortsat vækst.

Udfordringen ved dette er ikke investeringen i sig selv, da den som udgangspunkt har været fornuftigt, men ofte flytter alle både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige processer direkte over på det nye udstyr, med deraf manglende udbytte af det nye udstyr.

Derfor vil jeg anbefale at fokus ændres til optimering og udnyttelse af den eksisterende kapacitet.

Muligheder

Ved at fokusere på produktions flow samt takttider på de enkelte processteps i flowet, vil man ofte kunne øge både effektiviteten af udstyret og den samlede performance væsentligt.

Jeg har i flere tilfælde opnået

  • Op til en halvering af takttiden på produktions flow (op til dobbelt antal enheder pr minut)
  • Reduktion af den samlede nedetid med flere pct points
  • Halvering af cyklustiden (fordoblet antal enheder pr minut når Downtime indregnes)

Takttiden angiver den planlagte tid pr produceret enhed ofte opgjort i enh/min når der produceres, hvor cyclus tiden er justeret i forhold til den nedetid der potentielt er på udstyret.

Ovenstående resultater er skabt med eksisterende eller reduceret antal medarbejdere og med et absolut minimum i udstyrs investeringer.

Hvis takten, på dit eksisterende udstyr, kunne øges med 15%, ville du så kunne erstatte et skift med lørdagsvagter? 

Er du i tvivl så prøv at se optimeringen af den fiktive virksomheds produktions udstyr

Takttid og nedetidens indflydelse på effektiviteten

Fokus 1:
Flow bliver gennemgået, historisk betonet taktid (enh/min) bliver tilpasset til ca 90% af udstyrs max (langsommeste enhed)

Fokus 2:
Fokus på løbende vedligehold af udstyr

Fokus 3:
Fokus på omstillingstid – optimer total omstillingtid med fokus på indre og ydre tid. Flyt så meget som muligt til ydre tid (maskinen køre med foregående produkt)

Fokus 4:
Fokus på den planlagte nedetid under en produktion – kunne være labelskift, smøring, påfyldning af forbrugsstoffer mv. der kræver processen stoppes.

Fokus 5:
Fokus på spild i de enkelte processer

Fokus 6:
Ressource planlægning i en retning der sikre at linjen ikke lukkes under pauser

Fokus 7:
Forskudt arbejdstid ½ styke møder ind f.eks. 120 minutter før (hænger godt samme men pause delen) effektiviteten i de 4 timer, hvor der kun er halv styrke er måske reduceret med 10%, hvilket giver en reel forøgelse på (120 * 0,8) = 96 minutter

Eksemplerne i denne artikel tager kun udgangspunkt i det mest kendte af Taiich Ohno’s tre ”M’er”, nemlig Muda der også er kendt som de 7 spildtyper. Man kan med fordel fokusere på både Muda og Mura, der står for udjævning af arbejdsbyrden. En udjævning af arbejdsbyrden giver større mulighed for at udnytte tilgængelige ressourcer effektivt.

Det sidste ”M” Muri, må ikke glemmes i denne sammenhæng, Muri skaber ikke en direkte besparelse, men kan skabe meromkostning, ved manglende fokus. Muri kan oversættes til den stress der er i processen, både i relation til operatører og maskiner.

Vil du høre mere omkring hvordan disse resultater er opnået eller have et uforpligtende møde, er du meget velkommen til at kontakte mig enten via nedenstående formular eller direkte på 20528161 eller rune@proces-konsulenten.dk.

Ydermere vil jeg anbefale dig at tage fat i det lokale erhvervshus, hvis du står overfor de udfordringer jeg har beskrevet i denne artikel. Her har de en bred vifte af forskellige puljer, hvor der er mulighed for at søge tilskud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *