Spring til indhold

Hvor meget ved vi om standardernes brug i den grønne omstilling?

I hvor stor grad fremmer eller forbedre danske virksomheders arbejde med standarder den grønne omstilling. Dette er et område DS (Dansk Standard) har fået OXFORD RESEARCH til at se på tilbage i 2020.
Kilde: Standarders betydning for virksomhedernes grønne omstilling, Oxford Research for Dansk Standard, Maj 2020.

Undersøgelsen blev sendt ud til 30.000 danske virksomheder, hvoraf kun 6% har svaret og 580 besvarelser er inkluderet i analysen.

For at sætte tidsrammen lidt i relief, var det i december 2018 at Greta Thunberg havde sit meget omtalte, indlæg på FN’s klimakonference i Katowice. Undersøgelsen er derfor gennemført på et tidspunkt, hvor fokus på den grønne omstilling først for alvor begyndte at tage fart. Så analysens resultater skal naturligvis også ses i dette lys, ligesom det må forventes at resultatet vil være et andet i dag.

Undersøgelsen viser, at hele 37% tillægger standarder stor eller afgørende betydning for den grønne omstilling i deres branche. 29% tillægger det nogen betydning og 28% mindre eller igen betydning. De resterende har ikke forholdt sig til betydningen.

Hvad er der sket siden 2020?

Der er flere væsentlige faktorer, der i min verden er medvirkende til, at den allerede høje vurdering af standardernes betydning for den grønne omstilling, på 66%, vil være endnu højere i dag.

 1. ESG-lovgivningen er under ændring og træder trinvis i kraft fra rapporteringsår 2024
  • CSRD-direktivet blev godkendt ultimo 2022
  • ESRS der er kravspecifikationerne til CSRD blev endelig godkendt 31.juli 2023
 2. Stigende politisk fokus på området, understøttet af de årlige FN klimakonferencer
  • COP26-2021 Skotland
  • COP27-2022 Egypten
  • COP28-2023 Dubai
 3. De nationalt fastsatte 2030 mål begynder nu at presse sig på for alvor, hvis de skal nås

Hvorfor påvirker disse tiltag så kraftigt nødvendigheden af standarder?

CSRD er fælles EU-lovgivning, der skal implementeres i dansk lov, populært sagt som en ESG-version 2.0. Rapporteringsomfanget og kompleksiteten er vokset voldsomt, og en stadig større del kræver LCA, altså en analyse af påvirkning fra råstofudvinding til endelig bortskaffelse, for områderne (miljø, social & ledelse). Den øgede kompleksitet gør også, at de virksomheder, der er underlagt regelsættet, er nødsaget til at stille krav til deres underleverandører, for at kunne overholde de rapporteringskrav de møder fra myndighederne.

Der er et stadig større fokus på grøn omstilling og FN’s verdensmål i medierne, ligesom flere EU-forordninger og direktiver også stiller virksomheder, der arbejder med grøn omstilling bedre end dem der ikke gør.

Alle disse ting kræver blandt andet beskrevne politikker samt arbejdsmetoder, der sikrer ensartet håndtering og dokumentation af mål, fremdrift, resultater og løbende forbedringer. Det er her standarderne for alvor viser sit værd.

Taler national politik, EU-regler, ISO-standarder og FN verdensmålene samme sprog?

Det korte og unuancerede svar er nej.

ISO-standarderne er designet til at kunne dække hele verden, med de lokale og regionale forskelle der naturligt ligger i dette. Derfor er det også centralt i ISO-standarderne, at lokal lovgivning overholdes og af den årsag fremstår som særdeles anvendelig for styring af et område som den grønne omstilling.

I øjeblikket samarbejder ISO og FN om at udarbejde et ISO Ledelsessystem, der bygger på FN’s 17 verdensmål, en proces der er opstartet af Dansk Standard, og hvor jeg deltager i arbejdsgruppen.

Denne standard vil på nogle områder komme til at lægge et højere niveau end CSRD-kravene og andre EU-direktiver. Dette skyldes at FN er ufravigelige i deres krav, hvilket er helt fantastisk, men går lidt i karambolage med blandt andet EU-Taksonomiens definitioner på bæredygtig virksomhedsdrift.

Men på trods af lidt udfordringer, taler områderne i store træk samme sprog og kan komplementere hinanden rigtigt fint.

Proces-Konsulenten anbefaler

Proces-Konsulenten arbejder primært med virksomheder i segmentet SMV (små og mellemstore virksomheder). En gruppe der ikke er underlagt ESG og CSRD-reglerne, men i stadig større omfang bliver ramt af kravene fra deres kunder, der grundet virksomhedsstørrelse, kan være underlagt reglerne.

Jeg tilbyder et forløb der indeholder følgende

 • ISO 9001:2015 ledelsessystem
 • ISO 14001:2015 Miljø ledelsessystem
 • ISO 26000 Framework for CSR
 • CSR-rapport udarbejdet efter CSRD standarden inklusiv oversigt i relation til EU-taksonomien

For at imødekomme kundeønsker, vil det i mange situationer give mening at starte med en ISO 14001 miljøledelsescertificering kombineret med implementering af ISO 26000 og udarbejdelse af en CSR-rapport. Dette setup vil gøre dig i stand til at svare kunden på professionel vis. Løsningen kan naturligvis efterfølgende udvides med ISO 9001.

Fokuspunkter i arbejdet med ISO-standarderne

Proces-Konsulenten arbejder med 6 fokusområder i forbindelse med forberedelserne til en certificering og de efterfølgende løbende forbedringer.

 1. Vejen til certificering og løbende forbedringer skal være oplyst og sikker for kunden
 2. Dokumentationen af ledelsessystemet skal udarbejdes på en måde der sikrer compliance med standarden og skaber værdi, både metodemæssigt og økonomisk, for virksomheden
 3. Succes med standarder starter i ledelsen, derfor skal ledelsen være klædt ordentligt på, så de kan overholde deres forpligtelser og sikre den langsigtede fokus på området
 4. Organisationen skal leve systemet, derfor er det vigtigt med en kommunikationsstrategi der er så operativ og præcis at den benyttes i hverdagen
 5. Organisationen skal have kompetencer internt eller tilknyttet, der sikre effektiv drift af systemet. Dette er også delvist et spørgsmål om tildeling af ressourcer
 6. En certificering er ikke et marketingsmål og -værktøj, men en måde at drive virksomheden på

Kontakt mig og lad os få en snak om hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed på en pragmatisk og omkostningseffektiv måde, der sikrer din virksomhed en konkurrencemæssig fordel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *