Spring til indhold

CSR og ESG giver mening for kunder, vores fælles fremtid og bundlinjen!

Hvis vi går ganske få år tilbage, var det fåtallet af organisationer der talte om CSR og ESG. Det var et område, der var drevet af de få, som ofte blev mødt af reaktionen “Show me the money”, hvis de fik mulighed for at præsentere deres budskab hos ledelsen.

Sådan er det ikke længere i dag. Samfundsstemningen har skiftet spor, og det er nu centralt for virksomhedernes overlevelse at have fokus på CSR og ESG, da det efterspørges af både B2B kunder og slutbrugere.

Hvad siger data?

Det er let at komme med udtalelser om at bæredygtighed bliver virksomhedernes nye license to operate, et begreb der er opstået i forbindelse med accelerationen af den grønne omstilling. Men er der noget om snakken, eller er det blot endnu et tomt budskab inden for den grønne omstilling, der ikke er underbygget med data?

På Wilke’s hjemmeside, fandt jeg en undersøgelse omkring ESG’s betydning for fødevareproducenternes kunder, der sætter tal på en række relevante faktorer.

Undersøgelsen viser bland andet, at man kan ramme næsten alle forbrugere via kommunikation omkring fire centrale CSR budskaber; ingen børnearbejde, biodiversitet, bæredygtig produktion og vilkår for medarbejdere.

Samtidig konkluderer den også at mellem 30 og 67% er villige til at betale ekstra for udvalgte ESG-aspekter, hvilket er relevant viden i forhold til den investering det er at arbejde med dette område.

Undersøgelsen viser også klart, at forbrugeren finder ingen børnearbejde, biodiversitet og reduktion af CO2 vigtigere end for eksempel økologi. Men undersøgelsen bære også tydeligt præg af, hvad der har været fokus på i den offentlige debat. For områder som for eksempel transport i hele produktets livscyklus og spild i produktionsleddene ligger langt nede på listen.

Wilke har fokuseret på afsætningsdelen, hvor Akademikerbladet tilbage i 2019 lavede en undersøgelse med fokus på den fremtidige arbejdsstyrke – altså de unge mennesker der afslutter netop i disse år og deres ønsker til en kommende arbejdsgiver.

Denne undersøgelse viste at der allerede den gang var 30% af de studerende, der fandt en grøn profil afgørende for valget af en kommende arbejdsgiver. Set i lyset af manglende kvalificeret arbejdskraft på mange områder, er dette i sig selv en central pointe i forhold til at sikre organisationen har tilgang til de nødvendige kompetencer og ressourcer i tilstrækkeligt omfang.

Så ovenstående sammenholdt med den offentlige debats fokus på specielt miljøområdet, under titlen klimaforandringer, er der noget, der tyder på, at handlinger og kommunikation omkring CSR og ESG kan gå hen og blive centralt i forhold til virksomhedernes license to operate.

Hvordan kommer man i gang?

For blot et par år siden, var det ikke unormalt, at man startede med et par timers arbejde på google, fandt frem til hvad andre gjorde og kopierede det til ens eget. I dag er vi alle blevet beriget med AI som for eksempel ChatGPT, der kan skabe indhold for en. Faren, ved begge disse løsninger, er risikoen for at havne i en greenwashing situation, hvor man får angivet forhold eller handlinger, man ikke efterfølgende kan dokumenterer man har gennemført.

Vejen frem er desværre lidt mere snørklet, men der findes en række forskellige frameworks og standarder, der kan hjælpe med rammesætning, sikre struktur i arbejdet og at formalia overholdes. Når der ses på mulige løsninger, bør det overvejes, om man på et senere tidspunkt ønsker at blive certificeret. Hvis det er tilfældet, er ISO, DS og B-Corp de mest oplagte.

Proces-Konsulenten anbefaler

Som alt andet er der fordele og ulemper uanset hvilken løsning der vælges. B-Corp er mest af alt et rammeværk, der kan certificeres, men har fået en høj marketingsmæssig værdi. DS 49001 er rigtigt fornuftig, men tung og ikke international. ISO 26000 er et rammeværk, der ikke kan certificeres alene, men til gengæld er anerkendt og relativ let tilgængelig.

FN og ISO er indgået et samarbejde, der skal munde ud i et ledelsessystem, der bygger på ISO’s struktur og FN’s verdensmål. Frem til denne ledelsesstandard ligger klar, vil jeg anbefale en af nedenstående løsninger, da de giver det bedst mulige udgangspunkt for udarbejdelse af en CSR/ESG rapport og dertil hørende intern og ekstern kommunikation.

Guld (certifikater ISO 9001 + 14001)

 • ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse
 • ISO 14001:2015 Miljøledelse
 • ISO 26000 CSR framework
 • FN’s 17 verdensmål (SDG’ere)
 • EU-Taksonomi
 • CSR rapport der opfylder CSRD

Sølv (certifikat ISO 14001)

 • ISO 14001:2015 Miljøledelse
 • ISO 26000 CSR framework
 • FN’s 17 verdensmål (SDG’ere)
 • EU-Taksonomi
 • CSR rapport der opfylder CSRD

Bronche (ingen certifikater)

 • ISO 26000 CSR framework
 • FN’s 17 verdensmål (SDG’ere)
 • EU-Taksonomi
 • CSR rapport der opfylder CSRD

Ring og hør nærmere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *